Schieck & Smeets Pedagogische mondzorg
Schieck & Smeets

L.T.A. Schieck,

praktijkeigenaar,

kindertandverzorgster

en geregistreerd mondhygiënist

R. George, tandarts

Sint Pieterstraat 41,

6463 CR Kerkrade

Tel 045 - 54 55 079

mail ons:

info@schieck-smeets.nl

Indien u een afspraak wilt

maken of wijzigen, verzoeken

wij u telefonisch

contact met ons op te nemen.

Pedagogische aanpak

NLP - aanpak

Voor ons staat de aandacht voor de mens centraal. Met andere woorden:

“Wij leveren zorg op maat en u bent bij ons in goede handen”.

Graag dragen wij de zorg voor uw gebit, en ondersteunen wij u in het on-

derhouden ervan. Dat vraagt voor meer dan alleen een puur mondzorg-

kundige en medische benadering. Een correct uitgebalanceerde en

afgestemde, pedagogische aanpak is net zo belangrijk en betreft een van

onze kernkwaliteiten!

Laura heeft na haar opleiding tot Kindertandverzorgster en Mondhygiënist

met succes de opleiding tot NLP-practitioner (Neuro Linguïstisch

Programmeren) gevolgd. Derhalve zetten Laura en Marcel de hieruit ver-

kregen expertise en coachingsvaardigheden ook binnen de praktijk in.

De gehanteerde coachingstechnieken, gecombineerd met onze rustige,

empathische en persoonlijke benadering zorgen ervoor dat mensen met

angst bij ons in goede handen zijn. Zo maken wij van elke behandeling

een prettige ervaring (en een feestje!).

Wij behandelen u vanuit het basisprincipe:

“Behandel de patiënt zoals je zelf graag behandeld wilt worden”.

Zorg vanuit een pedagogische invalshoek met oog voor de patiënt!

@ Mondiger
Schieck & Smeets Pedagogische mondzorg
Schieck & Smeets

L.T.A. Schieck,

praktijkeigenaar,

kindertandverzorgster

en geregistreerd mondhygiënist

R. George, tandarts

Sint Pieterstraat 41,

6463 CR Kerkrade

Tel 045 - 54 55 079

mail ons:

info@schieck-smeets.nl

Indien u een afspraak wilt

maken of wijzigen, verzoeken

wij u telefonisch

contact met ons op te nemen.

NLP - aanpak

Voor ons staat de aandacht voor de mens centraal. Met an-

dere woorden: “Wij leveren zorg op maat en u bent bij ons

in goede handen”.

Graag dragen wij de zorg voor uw gebit, en ondersteunen

wij u in het onderhouden ervan. Dat vraagt voor meer dan

alleen een puur mondzorgkundige en medische benade-

ring. Een correct uitgebalanceerde en afgestemde, pedago-

gische aanpak is net zo belangrijk en betreft een van onze

kernkwaliteiten!

Laura heeft na haar opleiding tot Kindertandverzorgster en

Mondhygiënist met succes de opleiding tot NLP-practitioner

(Neuro Linguïstisch Programmeren) gevolgd. Derhalve zet-

ten Laura en Marcel de hieruit verkregen expertise en coa-

chingsvaardigheden ook binnen de praktijk in.

De gehanteerde coachingstechnieken, gecombineerd met

onze rustige, empathische en persoonlijke benadering zor-

gen ervoor dat mensen met angst bij ons in goede handen

zijn. Zo maken wij van elke behandeling een prettige erva-

ring (en een feestje!).

Wij behandelen u vanuit het basisprincipe:

“Behandel de patiënt zoals je zelf graag behandeld

wilt worden”.

Zorg vanuit een pedagogische invalshoek

met oog voor de patiënt!

Tel 045 - 54 55 079

Pedagogische aanpak

@ Mondiger