Schieck & Smeets Want mondzorg kan altijd beter
Schieck & Smeets

L.T.A. Schieck,

praktijkeigenaar,

kindertandverzorgster

en geregistreerd mondhygiënist

R. George, tandarts

Sint Pieterstraat 41,

6463 CR Kerkrade

Tel 045 - 54 55 079

mail ons:

info@schieck-smeets.nl

Indien u een afspraak wilt

maken of wijzigen, verzoeken

wij u telefonisch

contact met ons op te nemen.

- ZilverdiamineFluoride bij het behandelen van gaatjes -

ZilverdiamineFluoride (SDF - Silver Diamine fluoride) bevat een hoge concentratie

fluoride. Het is effectief in het remmen van cariësactiviteit bij kinderen. Dit blijkt uit

onderzoek gepubliceerd in JDR Clinical & Translational Research.

Melkgebit

Het doel van het onderzoek was om middels een systematisch review de klinische

effectiviteit van Silver Diamine Fluoride (SDF) te bepalen in het remmen van ca-

riësactiviteit bij kinderen. Tandbederf bij jonge kinderen komt steeds vaker voor

door onder andere verhoogde suikerinname en slechte mondhygiëne.

Systematisch review

Na een systematische zoektocht van publicaties met sleutelwoorden zoals “SDF”,

Silver Diamin” en “Silver Fluoride”, hebben de onderzoekers acht gepubliceerde

onderzoeken geanalyseerd waar 38% SDF is gebruikt voor de behandeling van ca-

riës in het melkgebit. Deze onderzoeken omvatten in totaal 6500 patiënten waaruit

blijkt dat een 38% oplossing SDF effectief is het stoppen van cariësactiviteit bij kin-

deren.

Voordelen

Daarnaast benoemen de verschillende onderzoeken de voordelen van het gebruik

van SDF:

-

SDF is effectiever dan glasionomeer cement of fluoridevernis in

het voorkomen van tandbederf in het melkgebit

-

Je hoeft cariës niet eerst te behandelen voordat je SDF gebruikt

-

Behandelingskosten zijn relatief laag

-

Toedienen van SDF vereist geen geavanceerde instrumenten of

technieken

-

De behandeling is pijnloos

Nadelen

-

Het enige nadeel bij een SDF-behandeling is dat er soms zwarte

vlekken op de tanden ontstaan.

Conclusie

Er zijn in de geraadpleegde onderzoeken, buiten verkleuring van de tand, geen an-

dere complicaties gevonden bij het gebruik van SDF bij kinderen. De behandeling

is non-invasief, er hoeft niet te worden geboord, en vereist geen geavanceerde in-

strumenten of technieken. SDF is dan ook veelbelovend door de sterke cariës rem-

mende werking bij jonge kinderen.

Bron: JDR Clinical & Translational Research

ZilverdiamineFluoride

@ Mondiger
Schieck & Smeets Want mondzorg kan altijd beter
Schieck & Smeets

L.T.A. Schieck,

praktijkeigenaar,

kindertandverzorgster

en geregistreerd mondhygiënist

R. George, tandarts

Sint Pieterstraat 41,

6463 CR Kerkrade

Tel 045 - 54 55 079

mail ons:

info@schieck-smeets.nl

Indien u een afspraak wilt

maken of wijzigen, verzoeken

wij u telefonisch

contact met ons op te nemen.

- ZilverdiamineFluoride bij het behandelen van

gaatjes -

ZilverdiamineFluoride (SDF - Silver Diamine fluoride) bevat een hoge

concentratie fluoride. Het is effectief in het remmen van cariësactivi-

teit bij kinderen. Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd in JDR Clinical

& Translational Research.

Melkgebit

Het doel van het onderzoek was om middels een systematisch review

de klinische effectiviteit van Silver Diamine Fluoride (SDF) te bepalen

in het remmen van cariësactiviteit bij kinderen. Tandbederf bij jonge

kinderen komt steeds vaker voor door onder andere verhoogde sui-

kerinname en slechte mondhygiëne.

Systematisch review

Na een systematische zoektocht van publicaties met sleutelwoorden

zoals “SDF”, Silver Diamin” en “Silver Fluoride”, hebben de onder-

zoekers acht gepubliceerde onderzoeken geanalyseerd waar 38%

SDF is gebruikt voor de behandeling van cariës in het melkgebit.

Deze onderzoeken omvatten in totaal 6500 patiënten waaruit blijkt

dat een 38% oplossing SDF effectief is het stoppen van cariësactiviteit

bij kinderen.

Voordelen

Daarnaast benoemen de verschillende onderzoeken de voordelen

van het gebruik van SDF:

-

SDF is effectiever dan glasionomeer cement of fluoridevernis in

het voorkomen van tandbederf in het melkgebit

-

Je hoeft cariës niet eerst te behandelen voordat je SDF gebruikt

-

Behandelingskosten zijn relatief laag

-

Toedienen van SDF vereist geen geavanceerde instrumenten of

technieken

-

De behandeling is pijnloos

Nadelen

-

Het enige nadeel bij een SDF-

behandeling is dat er soms zwarte

vlekken op de tanden ontstaan.

Conclusie

Er zijn in de geraadpleegde onderzoe-

ken, buiten verkleuring van de tand,

geen andere complicaties gevonden

bij het gebruik van SDF bij kinderen. De behandeling is non-invasief,

er hoeft niet te worden geboord, en vereist geen geavanceerde in-

strumenten of technieken. SDF is dan ook veelbelovend door de

sterke cariës remmende werking bij jonge kinderen.

Bron: JDR Clinical & Translational Research

Tel 045 - 54 55 079
@ Mondiger