Schieck & Smeets Alle zorg en aandacht voor u

Uw Nota

Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening geb-

racht? Wanneer ontvangt u een nota?

De meeste tandheelkundige zorg voor 0 tot 18 jarige wordt in

Nederland vergoed door de basis verzekering. Beugels worden

echter meestal niet vergoed. Zorg voor volwassen patiënten wordt

in de meeste gevallen vergoed door uw aanvullende verzekering.

Wij hebben met uw zorgverzekeraar afspraken gemaakt, waar-

door wij een groot deel van uw nota, soms uw hele nota, recht-

streeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt

alleen een nota van het deel dat uw zorgverzekeraar niet ver-

goedt. Deze nota ontvangt u dan van Infomedics.

Infomedics

De ontvangen factuur betaalt u aan Infomedics. Meer over in-

fomedics en hoe u de nota op papier of online kunt ontvangen,

leest u hier. Bij Infomedics betaalt u op rekeningnummer

48.13.36.745 t.n.v. Derdengelden Infomedics. Voor vragen over

de nota van Infomedics en de betalingsvoorwaarden verwijzen wij

u naar www.infomedics.nl.

Voor overige vragen kunt u ook contact opnemen met de servi-

cedesk van Infomedics, telefoonnummer: 036 - 20 31 900 (lokaal

tarief).

Infomedics

Onze nota’s worden

verzorgd door Infomedics.

Meer info

via www.infomedics.nl

Infomedics Infomedics
@ Mondiger
Schieck & Smeets

L.T.A. Schieck,

praktijkeigenaar,

kindertandverzorgster

en geregistreerd mondhygiënist

R. George, tandarts

Sint Pieterstraat 41,

6463 CR Kerkrade

Tel 045 - 54 55 079

mail ons:

info@schieck-smeets.nl

Indien u een afspraak wilt

maken of wijzigen, verzoeken

wij u telefonisch

contact met ons op te nemen.

Schieck & Smeets Alle zorg en aandacht voor u
Schieck & Smeets

L.T.A. Schieck,

praktijkeigenaar,

kindertandverzorgster

en geregistreerd mondhygiënist

R. George, tandarts

Sint Pieterstraat 41,

6463 CR Kerkrade

Tel 045 - 54 55 079

mail ons:

info@schieck-smeets.nl

Indien u een afspraak wilt

maken of wijzigen, verzoeken

wij u telefonisch

contact met ons op te nemen.

Uw Nota

Hoe worden de kosten voor een behandeling in rek-

ening gebracht? Wanneer ontvangt u een nota?

De meeste tandheelkundige zorg voor 0 tot 18 jarige

wordt in Nederland vergoed door de basis verzeker-

ing. Beugels worden echter meestal niet vergoed.

Zorg voor volwassen patiënten wordt in de meeste

gevallen vergoed door uw aanvullende verzekering.

Wij hebben met uw zorgverzekeraar afspraken

gemaakt, waardoor wij een groot deel van uw nota,

soms uw hele nota, rechtstreeks kunnen declareren

bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt alleen een nota

van het deel dat uw zorgverzekeraar niet vergoedt.

Deze nota ontvangt u dan van Infomedics.

Infomedics

De ontvangen factuur betaalt u aan Infomedics. Meer

over infomedics en hoe u de nota op papier of online

kunt ontvangen, leest u hier. Bij Infomedics betaalt u

op rekeningnummer 48.13.36.745 t.n.v.

Derdengelden Infomedics. Voor vragen over de nota

van Infomedics en de betalingsvoorwaarden verwijzen

wij u naar www.infomedics.nl.

Voor overige vragen kunt u ook contact opnemen met

de servicedesk van Infomedics, telefoonnummer: 036

- 20 31 900 (lokaal tarief).

Infomedics

Onze nota’s worden

verzorgd door Infomedics.

Meer info

via www.infomedics.nl

Infomedics Infomedics
Tel 045 - 54 55 079
@ Mondiger