Schieck & Smeets Want mondzorg kan altijd beter
Schieck & Smeets

L.T.A. Schieck,

praktijkeigenaar,

kindertandverzorgster

en geregistreerd mondhygiënist

R. George, tandarts

Sint Pieterstraat 41,

6463 CR Kerkrade

Tel 045 - 54 55 079

mail ons:

info@schieck-smeets.nl

Indien u een afspraak wilt

maken of wijzigen, verzoeken

wij u telefonisch

contact met ons op te nemen.

Kids

Preventieve, tandheelkundige zorg vanuit een pedagogisch perspectief is

voor mij persoonlijk de sleutel voor een gaaf gebit. Daarmee kun je niet

vroeg genoeg beginnen.

Wij hebben hier in de praktijk enkele tools voor, namelijk:

- Gewoon Gaaf -

Individuele cariëspreventie

Wat is gewoon Gaaf?

Gewoon Gaaf is een preventiemethode voor ieder individueel kind van 0

tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers.

De tandarts of mondhygiënist geeft de ouder en het kind advies dat is af-

gestemd op het gebit van het kind. Hij begeleidt het kind een gaaf gebit

te hebben en te houden.

Bij Gewoon Gaaf maakt de tandarts of mondhygiënist een risico-inschat-

ting. Hoe goed zorgt de ouder en het kind voor het gebit van het kind?

Hoe is het met ze mondhygiëne? Breken er tanden of kiezen door? Is het

kind aan het wisselen? Heeft het kind (beginnende) gaatjes in zijn gebit?

Op basis van deze risico-inschatting, bepaalt de tandarts het moment

waarop hij de (ouder van) het kind weer in de mondzorgpraktijk wil te-

rugzien.Soms zal hij de kiezen extra beschermen (sealen) of een fluoride-

behandeling geven. Maar meestal zijn die behandelingen niet nodig. De

invulling en uitvoering van de preventiemethode kan dus binnen een

gezin verschillen.

Gewoon Gaaf kijkt tenslotte naar ieder individu.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek in Nederland (dr. Erik

Vermaire, 2013) blijkt dat de Gewoon Gaaf-methode tot 70%

minder gaatjes kan leiden.

@ Mondiger
Schieck & Smeets Want mondzorg kan altijd beter
Schieck & Smeets

L.T.A. Schieck,

praktijkeigenaar,

kindertandverzorgster

en geregistreerd mondhygiënist

R. George, tandarts

Sint Pieterstraat 41,

6463 CR Kerkrade

Tel 045 - 54 55 079

mail ons:

info@schieck-smeets.nl

Indien u een afspraak wilt

maken of wijzigen, verzoeken

wij u telefonisch

contact met ons op te nemen.

Kids

Preventieve, tandheelkundige zorg vanuit een pedagogisch

perspectief is voor mij persoonlijk de sleutel voor een gaaf

gebit. Daarmee kun je niet vroeg genoeg beginnen.

Wij hebben hier in de praktijk enkele tools voor, namelijk:

- Gewoon Gaaf -

Individuele cariëspreventie

Wat is gewoon Gaaf?

Gewoon Gaaf is een preventiemethode voor ieder individu-

eel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers.

De tandarts of mondhygiënist geeft de ouder en het kind

advies dat is afgestemd op het gebit van het kind. Hij bege-

leidt het kind een gaaf gebit te hebben en te houden.

Bij Gewoon Gaaf maakt de tandarts of mondhygiënist een

risico-inschatting. Hoe goed zorgt de ouder en het kind

voor het gebit van het kind? Hoe is het met ze mondhy-

giëne? Breken er tanden of kiezen door? Is het kind aan het

wisselen? Heeft het kind (beginnende) gaatjes in zijn gebit?

Op basis van deze risico-inschatting, bepaalt de tandarts

het moment waarop hij de (ouder van) het kind weer in de

mondzorgpraktijk wil terugzien.Soms zal hij de kiezen extra

beschermen (sealen) of een fluoridebehandeling geven.

Maar meestal zijn die behandelingen niet nodig. De invul-

ling en uitvoering van de preventiemethode kan dus binnen

een gezin verschillen.

Gewoon Gaaf kijkt tenslotte naar ieder individu.

Uit recent wetenschappelijk

onderzoek in Nederland (dr.

Erik Vermaire, 2013) blijkt dat

de Gewoon Gaaf-methode

tot 70% minder gaatjes kan

leiden.

Gewoon gaaf

Tel 045 - 54 55 079
@ Mondiger