Schieck & Smeets Want mondzorg kan altijd beter
Schieck & Smeets

L.T.A. Schieck,

praktijkeigenaar,

kindertandverzorgster

en geregistreerd mondhygiënist

R. George, tandarts

Sint Pieterstraat 41,

6463 CR Kerkrade

Tel 045 - 54 55 079

mail ons:

info@schieck-smeets.nl

Indien u een afspraak wilt

maken of wijzigen, verzoeken

wij u telefonisch

contact met ons op te nemen.

- Johnny Joker -

Is tandenpoetsen bij jullie thuis een uitdaging? Zet Johnny Joker in !

Johnny Joker motiveert kids tot poetsen. Kinderen zien vaak niet in

waarom goed tandenpoetsen nou zo belangrijk is. Het benoemen van de

gevolgen en nadelen van ongezond gedrag wekt vaak juist weerstand op

en werkt vaak averechts. Dit komt doordat kinderen het denkvermogen

hiervoor nog niet hebben.

Toch blijkt uit onderzoek dat je het gedrag van kinderen wel degelijk po-

sitief kan beïnvloeden, maar hoe dan? Namelijk door de boodschap op

een leuke en vrolijke manier te brengen!

Wanneer kinderen het verhaal, met de boodschap die er in verscholen

zit, leuk vinden zullen ze de boodschap omarmen en het gewenste ge-

drag meer en beter uitvoeren.

De ondeugende aap Johnny Joker speelt hier heel mooi op in. Met een

leuk verhaal en stoute grapjes zet hij kinderen aan tot het uitvoeren van

het gewenste gezonde gedrag.

Het boekje "Johnny Joker houdt zijn kiezen op elkaar" werd aan 37 kin-

deren van 4 tot 7 jaar 1 week lang iedere avond voorgelezen. Na die

week vonden deze groep tanden poetsen leuker en hadden ze meer zin

om te poetsen.

Een super mooi resultaat! Hoera! Daar doen we het voor!

https://www.johnnyjoker.com

Johnny Joker

@ Mondiger
Schieck & Smeets Want mondzorg kan altijd beter
Schieck & Smeets

L.T.A. Schieck,

praktijkeigenaar,

kindertandverzorgster

en geregistreerd mondhygiënist

R. George, tandarts

Sint Pieterstraat 41,

6463 CR Kerkrade

Tel 045 - 54 55 079

mail ons:

info@schieck-smeets.nl

Indien u een afspraak wilt

maken of wijzigen, verzoeken

wij u telefonisch

contact met ons op te nemen.

- Johnny Joker -

Is tandenpoetsen bij jullie thuis een uitdaging? Zet Johnny

Joker in !

Johnny Joker motiveert kids tot poetsen. Kinderen zien

vaak niet in waarom goed tandenpoetsen nou zo bel-

angrijk is. Het benoemen van de gevolgen en nadelen van

ongezond gedrag wekt vaak juist weerstand op en werkt

vaak averechts. Dit komt doordat kinderen het denkvermo-

gen hiervoor nog niet hebben.

Toch blijkt uit onderzoek dat je het gedrag van kinderen

wel degelijk positief kan beïnvloeden, maar hoe dan?

Namelijk door de boodschap op een leuke en vrolijke ma-

nier te brengen!

Wanneer kinderen het verhaal, met de boodschap die er in

verscholen zit, leuk vinden zullen ze de boodschap omar-

men en het gewenste gedrag meer en beter uitvoeren.

De ondeugende aap Johnny Joker speelt hier heel mooi op

in. Met een leuk verhaal en stoute

grapjes zet hij kinderen aan tot

het uitvoeren van het gewenste

gezonde gedrag.

Het boekje "Johnny Joker houdt

zijn kiezen op elkaar" werd aan

37 kinderen van 4 tot 7 jaar 1 week lang iedere avond

voorgelezen. Na die week vonden deze groep tanden po-

etsen leuker en hadden ze meer zin om te poetsen.

Een super mooi re-

sultaat! Hoera! Daar

doen we het voor!

https://www.johnnyjoker.com

Tel 045 - 54 55 079
@ Mondiger