Schieck & Smeets Praktijk voor mondzorg
Schieck & Smeets

L.T.A. Schieck,

kindertandverzorgster

 en mondhygiënist

M.J.E.H. Smeets, tandarts

Sint Pieterstraat 41,

6463 CR Kerkrade

Tel  045 -  54 55 079

     mail ons:

info@schieck-smeets.nl

Indien u een afspraak wilt

maken of wijzigen, verzoeken

wij u telefonisch of per email

contact met ons op te nemen.

Een nieuwe naam, de vertrouwde aanpak en met een uit-

breiding in dienstverlening!

Laura Schieck en Marcel Smeets bundelen per 1 oktober 2018 hun krach-

ten. U kunt dan, naast de vertrouwde tandheelkundige zorg, ook bij ons

terecht voor behandelingen door de mondhygiëniste en bij onze kinder-

tandverzorgster die controles verricht, gaatjes vult in het melkgebit en

poetsinstructies geeft.

In onze praktijk staan een pedagogische aanpak, kwaliteit en aandacht

voor de patiënt voorop. Deze drie begrippen vormen de basis waarop

onze patiënten behandeld worden.

Marcel startte de praktijk in 1981 als zelfstandig gevestigd tandarts. Naast

de reguliere tandheelkundige zorg, hebben wij ons in de afgelopen jaren

gespecialiseerd in Esthetische Tandheelkunde, waardoor u voor alles wat

met de esthetiek van uw gebit te maken heeft, bij ons aan het juiste adres

bent.

Sinds 2008 is Laura afgestudeerd en werkzaam als Kindertandverzorgster

en Mondhygiëniste. Laura behandelt zowel preventief als curatief volwas-

senen, jeugdigen en kinderen. Bij volwassenen reinigt zij het gebit en ver-

richt kleine, esthetische ingrepen. In opdracht van de (verwijzend)

tandarts neemt zij bij kinderen het behandelplan op, voert de periodieke

controles uit, behandelt zij cariës, vult tanden en kiezen en maakt rönt-

genfoto’s.

Ons team staat al meer dan 25 jaar voor u klaar !

Voor alle patiëntengroepen geven onze behandelaars tips voor goede

zelfzorg, omdat preventie de sleutel is voor een levenslang gezond gebit.

Openingstijden:

De praktijk is geopend op werkdagen op:

- maandag tot en met donderdag van     08.00 tot 18.00 uur

- vrijdag van                                           08.00 tot 16.00 uur

Onze praktijk is weer open voor nieuwe inschrijvingen van patiënten.

Click here for English !

Route

@ Mondiger
Schieck & Smeets Praktijk voor mondzorg

Een nieuwe naam, de vertrouwde aanpak en

met een uitbreiding in dienstverlening!

Laura Schieck en Marcel Smeets bundelen per 1 oktober

2018 hun krachten. U kunt dan, naast de vertrouwde tand-

heelkundige zorg, ook bij ons terecht voor behandelingen

door de mondhygiëniste en bij onze kindertandverzorgster

die controles verricht, gaatjes vult in het melkgebit en poets-

instructies geeft.

In onze praktijk staan een pedagogische aanpak, kwaliteit

en aandacht voor de patiënt voorop. Deze drie begrippen

vormen de basis waarop onze patiënten behandeld worden.

Marcel startte de praktijk in 1981 als zelfstandig gevestigd

tandarts. Naast de reguliere tandheelkundige zorg, hebben

wij ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in Esthetische

Tandheelkunde, waardoor u voor alles wat met de esthetiek

van uw gebit te maken heeft, bij ons aan het juiste adres

bent.

Sinds 2008 is Laura afgestudeerd en werkzaam als

Kindertandverzorgster en Mondhygiëniste. Laura behandelt

zowel preventief als curatief volwassenen, jeugdigen en kin-

deren. Bij volwassenen reinigt zij het gebit en verricht

kleine, esthetische ingrepen. In opdracht van de (verwijzend)

tandarts neemt zij bij kinderen het behandelplan op, voert

de periodieke controles uit, behandelt zij cariës, vult tanden

en kiezen en maakt röntgenfoto’s.

Ons team staat al meer dan 25 jaar voor u

klaar !

Voor alle patiëntengroepen geven onze behandelaars tips

voor goede zelfzorg, omdat preventie de sleutel is voor een

levenslang gezond gebit.

Openingstijden:

De praktijk is geopend op werkdagen op:

- maandag tot en met donderdag van     08.00 tot 18.00 uur

- vrijdag van                                           08.00 tot 16.00 uur

Click here for

English !

Route

Tel  045 -  54 55 079

Onze praktijk is weer open voor nieuwe

inschrijvingen van patiënten.

Schieck & Smeets

L.T.A. Schieck,

kindertandverzorgster

 en mondhygiënist

M.J.E.H. Smeets, tandarts

Sint Pieterstraat 41,

6463 CR Kerkrade

Tel  045 -  54 55 079

     mail ons:

info@schieck-smeets.nl

Indien u een afspraak wilt

maken of wijzigen, verzoeken

wij u telefonisch of per email

contact met ons op te nemen.

@ Mondiger